Практично усі учасники зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні вантажів стикалися з таким поняттям як «декларація про відповідність», оскільки усі машини, устаткування, прилади підлягають контролю відповідності різним технічним регламентам. До недавнього часу перед початком митного оформлення треба було звертатися в органи Держстандарту для реєстрації декларації про відповідність, що призводило до втрати часу і грошей.

Відповідно до закону України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вiдмiни реєстрацiї декларацiї про вiдповiднiсть» від 2 жовтня 2012 року № 5312 — VI
скасована обов’язкова реєстрація декларацій про відповідність продукції технічним регламентам в органах Держстандарту.
Отже, виробник продукції, що потрапляє під дію технічних регламентів, або уповноважена ним особа(наприклад одержувач продукції) може складати декларації про відповідність технічним регламентам і завіряти декларацію своєю печаткою і підписом керівника.

У декларації про відповідність мають бути наступні дані:

1) Повне найменування виробника продукції або уповноваженого їм особи з вказівкою місцезнаходження;
2) Код ЕДРПОУ для резидента України;
3) Повне найменування продукції, тип, марка, модель;
4) Вказівка про те, випускається ця продукція серійно або виготовлена у вигляді партії певної кількості;
5) Найменування виробника, його адреса, місце виробництва, код ЕДРПОУ для вітчизняного виробника;
6) Назва технічного регламенту;
7) Нормативних документів про проведення випробувань продукції на відповідність подібним технічним регламентам(наприклад EN, ISO, DIN і тому подібне). УВАГА! Ці дані мають бути реальними, оскільки укладач декларації несе відповідальність за правдивість вказаних даних;
8) Вказана випробувальна лабораторія(наприклад лабораторія виробника, лабораторія органу сертифікації країни виробництва і тому подібне) УВАГА! Ці дані мають бути реальними, оскільки укладач декларації несе відповідальність за правдивість вказаних даних;
9) Вказана дата протоколу випробувань. УВАГА! Ці дані мають бути реальними, оскільки укладач декларації несе відповідальність за правдивість вказаних даних.;
10) Напис: «Декларація складена під відповідальність(назва, адреси підприємства) — виробника(уповноваженої особини виробника) продукції.
Посада підпис П.І.б
Печатка

Для детальніших рекомендацій звертайтеся, допоможемо!