Вантажна митна декларація — головний документ, на підставі якого здійснюється декларування вантажів, створення якої є обов’язковою умовою допуску вантажів до процесу митного оформлення.

ВМД містить точні дані про мету переміщення через митний кордон товарів та інших предметів, про самі товари та інші предмети, про відправника, одержувача і декларанта вантажу, спосіб і порядок переміщення вантажів, умови поставки, спосіб розрахунків. Вносяться інші відомості, необхідні для митного оформлення , у тому числі і про нарахування митних та інших обов’язкових платежів. Одним з основних понять при декларуванні товару є самостійний вибір декларантом митного режиму.

Основною умовою, необхідні для прийняття митної декларації є встановлення митним органом факту, що митна декларація містить усі необхідні відомості і до митної декларації додані всі необхідні документи.

Починаючи з моменту прийняття митним органом, митна декларації набуває статусу документа, що свідчить про факти, що мають юридичне значення. А це значить, що з цього моменту вона і (або) додані до неї документи не можуть бути відкликані декларантом, а внесення будь-яких змін і доповнень до них можливе тільки з дозволу посадових осіб митного органу, уповноважених на надання зазначеного дозволу, і виключно у випадках , передбачених чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з митної справи.

Зміна, доповнення та відкликання митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення в більшості випадків не допускаються.

Крім класичної вантажної митної декларації існують інші різновиди вантажної митної декларації: тимчасова (неповна), періодична та попередня.

Вантажна митна декларація (ВМД) є уніфікованим документом, сформованим у відповідності до міжнародних стандартів аналогічних документів інших країн. Типова форма вантажної митної декларації розроблена Радою митного співробітництва на підставі бланка, прийнятого як уніфікований документ в ЄС, і вперше почала застосовуватися з 1 вересня 1989 З 1 січня 1993 ВМД використовується для декларування та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера та подається разом з її електронною копією. Інформація, внесена декларантом до електронної копії митної декларації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу на паперовому носії, за винятком тієї інформації, яка в установленому порядку вноситься тільки до електронної копії.