У разі ввезення товарів, що потрапляють до цього переліку, але не походять з РФ, обов’язкова наявність ОРИГІНАЛУ сертифіката походження товарів (certificate of origin) .При відсутності сертифікату походження митне оформлення в режимі імпорту неможливо.
Завантажти «Перелік товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї» у форматі PDF.

ПЕРЕЛIК товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою
Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1147

Код згiдно з УКТЗЕД Назва
0201 М’ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене
0202 М’ясо великої рогатої худоби, морожене
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
0207 М’ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
0210   М’ясо та їстiвнi м’яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктiв
03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0403 90 91 00   Маслянка, коагульовані молоко та вершки, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао, з вмiстом молочних жирiв не бiльш як 3 мас. %
0406 30 31 00   Сири плавленi, крiм тертих або в порошку з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас. % i з вмiстом жиру в сухiй речовинi не бiльш як 48 мас. %
0511 99 10 90   Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання, сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур, iншi
0712 20 00 00 Цибуля рiпчаста
0901 21 00 00 Кава смажена з кофеїном
0902 10 00 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
0902 30 00 Чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
1104 29 17 00 Лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене зерно
1108 12 00 00 Крохмаль кукурудзяний
1517 90 99   Харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516, iншi
1522 00 91 00 Олiйний фуз або жировi залишки, соапсток
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб
1702 30 Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас. % фруктози у сухому станi
1702 40   Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас. %, але менш як 50 мас. % фруктози, крiм iнвертного цукру
1702 90 50 00 Мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп
1704 90 30 00 Бiлий шоколад
1704 90 61 00 Драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже
1704 90 65 00   Кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру
1704 90 71 00 Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки
1704 90 99 00 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао
1806 31 00 00 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, з начинкою
1806 90 11 00 Шоколаднi цукерки, якi мiстять алкоголь
1806 90 19 00 Шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки
1901 10 00 00 Продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
1902 19 10 00   Вироби з макаронного тiста, начиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом, без вмiсту борошна або крупки з м’якої пшеницi
1904   Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi
1905 10 00 00 Хрусткi хлiбцi
1905 31 11 00   Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
1905 31 19 00 Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, iншi
1905 31 91 00 Печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв
1905 32 11 00   Вафлi та вафельнi облатки, повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
1905 90 55 00   Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао, екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi
1905 90 60 00   Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао, з доданням пiдсолоджувальних речовин
2005 20 20 00   Картопля нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання
2101 11 00 Екстракти, есенцiї та концентрати кави
2103 10 00 00 Соус соєвий
2103 20 00 00 Кетчуп та iншi томатнi соуси
2103 90 90 00 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi
2106 90 92 00   Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
2203 00 01 00 Пиво iз солоду (солодове), в пляшках мiсткiстю 10 л або менше
2203 00 09 00 Пиво iз солоду (солодове), у посудинах (крiм пляшок) мiсткiстю 10 л або менше
2207   Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 60 Горiлка
2309 10 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi
2309 90 96 10 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин; попереднi сумiшi (премiкси)
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром
2523
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв
2905 16 85 10 Октанол (спирт октиловий) та його iзомери (2-етилгексан-1-ол)
2912 11 00 00 Формалiн, карбамiдо-формальдегiдний концентрат
2936   Провiтамiни та вiтамiни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику, вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi*
2937   Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони, полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги*
2941   Антибiотики, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi*  
3002 30 00 00 Вакцини ветеринарнi
3003 10 00 00   Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi*
3003 20 00 00   Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 10 00 00   Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних*
3004 20 00 00   Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 50 00 00   Лiкарськi засоби, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936*
3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi
3105   Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
3808 91 Iнсектициди
3808 92 Фунгiциди
3808 93 Гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин
3808 99 10 00 Родентициди
3901 20 90 00 Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше
3904 10 00 00 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами
3909 10 00 00 Карбамiдо-формальдегiдний концентрат, карбамiдо-формальдегiднi смоли
3917 32 00 20 Оболонки штучнi для ковбасних виробiв
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон
6104   Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi
6115   Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi
6204   Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат
6212   Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв’язками, круглi пiдв’язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри
6406   Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п’ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
6811 40 00 10 Листи азбестоцементнi гофрованi (шифер)
7010 90 10 10 Банки для консервування (стерилiзацiйнi банки) номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л
7010 90 10 90 Банки для консервування (стерилiзацiйнi банки), iншi
7010 90 31 10 Пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 2,5 л або бiльше
7010 90 31 90 Склянi ємностi номiнальною мiсткiстю 2,5 л або бiльше, iншi
7010 90 41 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 1 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 43 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 45 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
7010 90 51 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю 1 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 53 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 55 00   Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
7010 90 61 00 Склянi ємностi для харчових продуктiв i напоїв, iншi номiнальною мiсткiстю 0,25 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 67 00 Склянi ємностi для харчових продуктiв i напоїв, iншi номiнальною мiсткiстю менш як 0,25 л
7217 10 10 00 7217 10 31 00 7217 10 39 00 7217 10 50 00 7217 10 90 00 7217 20 10 00 7217 20 30 00 7217 20 50 00 7217 20 90 00 7217 30 41 00 7217 30 49 00 7217 30 50 00 7217 30 90 00 7217 90 20 00 7217 90 50 00 7217 90 90 00 Дроти з вуглецевої сталi  
7304 23 00 00 7304 29 7304 39 7304 59 7305 31 00 7306 30 7306 61 Труби, трубки  
7312 10 20 00 7312 10 41 00 7312 10 49 00 7312 10 61 00 7312 10 65 00 7312 10 69 00 7312 10 81 00 7312 10 83 00 7312 10 85 00 7312 10 89 00 7312 10 98 00 7312 90 00 00 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї  
7314 14 00 00 7314 19 00 00 7314 41 00 00 Тканина металева, ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв  
7318   Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
7320 20 20 00 Пружини для вiзкiв вантажних вагонiв (цилiндричнi гвинтовi зовнiшнi та цилiндричнi гвинтовi внутрiшнi)
7323 93 00 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з нержавiючої сталi
7323 94 00 00   Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi
8438 10 10 00 Обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв
8530 10 00 00 Обладнання для залiзниць або трамвайних колiй
8536 41 10 90   Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл (реле), що використовується в пристроях залiзничної автоматики господарства сигналiзацiї та зв’язку (крiм типiв реле 1Н, 1НМ, 1К, 1КМ, 2Н, 2НМ, 2С, 2ОЛ, 2А, 2О, 2ОВ, ПЛЗМУ, ПЛЗУ, ДЗ, ДСШ, НМШТ, АНШМТ, КМШ, КШ, ПМПУШ, СКПШ, СКПР, ППР)*
8544 60 Провiдники електричнi для напруги понад 1000 В
8602 10 00 00 Локомотиви дизель-електричнi
8606 30 00 00   Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, вагони саморозвантажувальнi (крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10), що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту *
8606 91 80 00   Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, критi i такi, що замикаються, iншi, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8606 92 00 00   Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8701 Трактори
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
8703   Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення
8709   Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини
8711   Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски                          

     Примiтка. Пiд час застосування перелiку необхiдно керуватися виключно кодом згiдно з УКТЗЕД, назва зазначена для зручностi використання.

     * Пiд час застосування перелiку необхiдно керуватися кодом згiдно з УКТЗЕД та назвою товару.