1. Товари, опис та коди згiдно з УКТЗЕД яких визначенi в пунктi 20 частини першої статтi 282, пунктi 41 роздiлу XXI “Прикiнцевi та перехiднi положення” Митного кодексу України, пунктi 32 пiдроздiлу 2 та пунктi 42 пiдроздiлу 5 роздiлу XX Податкового кодексу України.

 

пункт 20 частини першої статтi 282 роздiлу XXI “Прикiнцевi та перехiднi положення” Митного кодексу:

товари оборонного призначення, визначенi такими згiдно з пунктом 29 частини першої статтi 1 Закону України “Про обороннi закупiвлi”, що класифiкуються за такими групами, товарними позицiями та пiдкатегорiями УКТ ЗЕД:

3601 00 00 00, 3602 00 00 00; 3603 00 (тiльки для ударних капсулiв, детонаторiв, що використовуються в оборонних цiлях), 3604 90 00 00 (тiльки для освiтлювальних та сигнальних ракет, що використовуються в оборонних цiлях);

8702 – 8705 (тiльки для пасажирських та вантажних автомобiлiв звичайного типу, якi використовуються в оборонних цiлях та мають легку броню або обладнанi з’ємною бронею);

8710 00 00 00;

8802, 8803 (тiльки для безпiлотних лiтальних апаратiв з озброєнням чи без озброєння, що використовуються в оборонних цiлях, їх частини);

8804 00 00 00 (тiльки для парашутiв та iнших пристроїв, призначених для десантування вiйськовослужбовцiв та/або вiйськової технiки);

групи 90 (тiльки для бiноклiв, приладiв нiчного бачення, тепловiзорiв, захисних окулярiв, телескопiчних прицiлiв та iнших оптичних пристроїв для вiйськової зброї, якщо вони не поставленi разом iз вiйськовою зброєю, для якої вони призначенi, iнших оптичних, навiгацiйних та топографiчних приладiв та iнструментiв, що використовуються в оборонних цiлях);

групи 93, крiм включених до товарної позицiї 9303 та товарної пiдкатегорiї 9304 00 00 00, а також 9305 (лише призначених для виробiв товарних позицiй 9303 – 9304), 9306 90 90 00 та 9307 00 00 00.

 

 1. 41. На перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом:

спецiальнi засоби iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6506 10 80 00 згiдно з УКТ ЗЕД; бронежилети, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6211 43 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб’єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об’єднаних сил (ООС); нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД. До таких товарiв не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнiшньої економiчної дiяльностi, встановленi цим Кодексом та законами України;

лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту “в” пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України, що призначенi для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, якi беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об’єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров’я. При цьому до таких товарiв iз заходiв нетарифного регулювання зовнiшньої економiчної дiяльностi, встановлених цим Кодексом та законами України, застосовується спрощений порядок надання разових дозволiв на ввезення лiкарських засобiв та медичних виробiв, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення, що призначенi для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, якi беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об’єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров’я, за перелiком та в обсягах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 7225 40 60 00 згiдно з УКТ ЗЕД, скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, що класифiкується у товарнiй позицiї 7007 згiдно з УКТ ЗЕД, оптичнi прилади для слiдкування, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 9013 10 90 00, 9027 80 99 00, 9025 19 20 90 згiдно з УКТ ЗЕД, апаратура для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв’язку, апаратура прослуховування направленої дiї, радiостанцiї ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальна апаратура, їх частини i приладдя, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8517 69 та у товарних пiдкатегорiях 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, безпiлотнi лiтальнi апарати без озброєння та їх частини, що класифiкуються у товарних позицiях 8802, 8803 згiдно з УКТ ЗЕД, метеостанцiї, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 9015 80 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, броньованi автомобiлi, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб’єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї.

 

 

П. 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ).

Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України та постачання на митнiй територiї України:

спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6506 10 80 00 згiдно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6211 43 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, добровольчих формувань територiальних громад, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб’єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї; ниток та тканин (матерiалiв), що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетiв та шоломiв;

лiкарських засобiв та медичних виробiв вiдповiдно до пiдпункту “в” пункту 193.1 статтi 193 цього Кодексу, що призначенi для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї, для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров’я, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

лiкарських засобiв та медичних виробiв без державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi ввезення на митну територiю України, що призначенi для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї, для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров’я, за перелiком та в обсягах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

товарiв оборонного призначення, визначених такими згiдно з пунктом 29 частини першої статтi 1 Закону України “Про державне оборонне замовлення”, що класифiкується за такими групами, товарними позицiями та пiдкатегорiями УКТ ЗЕД:

3601 00 00 00, 3602 00 00 00; 3603 00 (тiльки для ударних капсулiв, детонаторiв, що використовуються в оборонних цiлях), 3604 90 00 00 (тiльки для освiтлювальних та сигнальних ракет, що використовуються в оборонних цiлях);

8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тiльки для апаратури для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дiї, радiостанцiй ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальної апаратури, їх частин i приладдя, у разi якщо постачання (закупiвля) таких товарiв здiйснюється для державних замовникiв з оборонного замовлення).

8702 – 8705 (тiльки для пасажирських та вантажних автомобiлiв звичайного типу, що використовуються в оборонних цiлях та мають легку броню або обладнанi з’ємною бронею);

8710 00 00 00;

8802, 8803 (тiльки для безпiлотних лiтальних апаратiв з озброєнням чи без озброєння, що використовуються в оборонних цiлях, їх частини);

8804 00 00 00 (тiльки для парашутiв та iнших пристроїв, призначених для десантування вiйськовослужбовцiв та/або вiйськової технiки);

групи 90 (тiльки для бiноклiв, приладiв нiчного бачення, тепловiзорiв, захисних окулярiв та аналогiчних оптичних виробiв, телескопiчних прицiлiв та iнших оптичних пристроїв для вiйськової зброї, якщо вони не поставленi разом iз вiйськовою зброєю, для якої вони призначенi, iншi оптичнi, навiгацiйнi та топографiчнi прилади та iнструменти, що використовуються в оборонних цiлях);

групи 93, крiм включених до товарної позицiї 9303 та товарної пiдкатегорiї 9304 00 00 00, а також 9305 (лише призначених для виробiв товарних позицiй 9303 – 9304), 9306 90 90 00 та 9307 00 00 00;

прокату плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 7225 40 60 00 згiдно з УКТ ЗЕД, скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, що класифiкується у товарнiй позицiї 7007 згiдно з УКТ ЗЕД, оптичних приладiв для слiдкування, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 9013 10 90 00, 9027 80 99 00, 9025 19 20 90 згiдно з УКТ ЗЕД, апаратури для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дiї, радiостанцiй ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальної апаратури, їх частин i приладдя, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8517 69 та у товарних пiдкатегорiях 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, безпiлотних лiтальних апаратiв без озброєння та їх частин, що класифiкуються у товарних позицiях 8802, 8803 згiдно з УКТ ЗЕД, метеостанцiй, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 9015 80 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, броньованих автомобiлiв, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб’єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України.

 

 

П. 42 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства, звiльняються вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України та реалiзацiї на митнiй територiї України броньованих автомобiлiв, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб’єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України.

 

 1. Складовi (матерiали, вузли, агрегати, устатковання та комплектувальнi вироби), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi товарiв оборонного призначення, визначених згiдно з пунктом 29 частини першої статтi 1 Закону України “Про обороннi закупiвлi”, якщо замовником таких товарiв є державний замовник у сферi оборони, опис та коди згiдно з УКТЗЕД яких визначенi частиною восьмою статтi 287 Митного кодексу України.

Часитина 8 ст. 287 МКУ: Звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом складовi (матерiали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальнi вироби) (далi – товари), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi товарiв оборонного призначення, визначених такими згiдно з пунктом 29 частини першої статтi 1 Закону України “Про обороннi закупiвлi”, якщо замовником такої продукцiї є державний замовник у сферi оборони, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, за такими кодами товарiв згiдно з УКТ ЗЕД:

3907 40 00 00, 3919 90 80 38, 3919 90 20 00, 3919 90 80 90, 3920 51 00 00, 3920 91 00 90, 3921 13 10 19, 3921 90 30 00, 3921 90 90 00, 3926 90 97 90, 9620 00 91 00, 4011 20, 4011 30 00, 5515 91 10 00, 7003, 7004, 7005, 7006 00 10 00, 7014 00 00 00, 7207 19 80 00, 7208 90 80 00, 7211 29 00 00, 7212, 7214 99 39 00, 7215 50 11 00, 7215 90 00 00, 7217 10 90 00, 7218 91 80 00, 7219 21 10 00, 7219 21 90 00, 7219 22 90 00, 7219 24 00 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7220 12 00 00, 7220 20, 7220 90, 7222 11 11 00, 7222 11 19 00, 7222 11 81 00, 7222 11 89 00, 7222 19, 7222 20 11 00, 7222 20 19 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00, 7222 20 89 00, 7222 30, 7222 40, 7223 00, 7224 90 07 00, 7224 90 14 00, 7224 90 18 00, 7225, 7226 19 80 00, 7226 92 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, 7228 10 20 00, 7228 10 50 00, 7228 10 90 00, 7228 20, 7228 30 49 00, 7228 30 69 00, 7228 30 70 00, 7228 30 89 00, 7228 60, 7228 40, 7228 50 69 00, 7228 70, 7229 90 90 00, 8407, 8408, 8409, 8411 11 00 00, 8411 12 10 00, 8411 12 30 00, 8411 22, 8411 81 00 00, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 90, 8412 29 89 90, 8413 19 00 00, 8413 60 20 00, 8413 60 31 00, 8413 70 81 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 8413 91 00 90, 8414, 8415 20 00, 8421 23 00, 8421 29 20 00, 8421 29 80 00, 8421 39 15 20, 8421 39 25 00, 8421 39 15 91, 8421 39 85 10, 8421 39 15 99, 8421 39 85 90, 8421 39 15 59, 8421 39 35 90, 8421 99 10 00, 8421 99 90 00, 8425 31 00 00, 8425 39 00 00, 8481 10 19 00, 8481 10 99 00, 8481 20 10 00, 8481 20 90 00, 8481 30, 8481 40 10 00, 8481 80 59 00, 8481 80 63 00, 8481 80 69 00, 8481 80 73 00, 8482 10, 8482 20 00 00, 8482 30 00 00, 8482 40 00 00, 8482 50 00 00, 8482 80 00 00, 8482 91 90 00, 8482 99 00 00, 8483 20 00 00, 8483 30 38, 8483 30 80, 8483 40 59 00, 8501 10 10 00, 8501 10 99, 8501 20 00, 8501 31 00 98, 8501 33 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 20 90, 8501 61 20, 8501 61 80, 8501 62 00 10, 8502 11 20 90, 8502 11 80 90, 8502 12 00 90, 8502 13 20 90, 8502 13 40 90, 8502 13 80 90, 8502 40 00 90, 8504 31 29 00, 8504 33 00 90, 8504 32 00 90, 8504 40 90 00, 8505 11 00 00, 8505 90 21 00, 8505 90 29 10, 8505 90 90 00, 8506 30 00 00, 8506 50, 8506 80 80 00, 8507 10, 8507 20 80 90, 8507 30 80 00, 8507 50 00 00, 8507 80 00 00, 8511 10 00 10, 8511 10 00 98, 8511 40 00 98, 8511 50 00 98, 8512 20 00 90, 8518 10 95 90, 8518 21 00 90, 8525 50 00, 8525 60 00 00, 8526 10 00, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00, 8528 52 99 90, 8528 59 00 90, 8528 62 00 00, 8529 10 39 00, 8529 10 69 10, 8529 10 69 90, 8529 10 80 10, 8529 90 20 00, 8529 90 49 00, 8529 90 65 00, 8529 90 15 00, 8529 90 91 00, 8529 90 97 90, 9620 00 10 30, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 20 40 91, 8532 10 00 00, 8532 21 00 00, 8532 22 00 00, 8532 24 00 00, 8532 25 00 00, 8532 29 00 00, 8533 10 00 00, 8533 21 00 00, 8533 31 00 00, 8533 40 90 00, 8534 00 11 00, 8535 30 10 00, 8535 40 00 00, 8536 41 90 90, 8536 50 11 90, 8536 50 19 90, 8536 50 80 00, 8539 39 20 00, 8539 39 80 00, 8540 20 80 00, 8540 71 00 00, 8540 79 00 10, 8540 79 00 90, 8540 81 00 00, 8541 10 00 90, 8541 21 00 90, 8541 29 00, 8541 40 10 00, 8541 40 90 00, 8542, 8543 20 00 00, 8543 70 30 00, 8543 70 60 00, 8539 50 00 00, 8543 70 01 00, 8543 70 02 00, 8543 70 03 00, 8543 70 04 00, 8543 70 05 00, 8543 70 06 00, 8543 70 07 00, 8543 70 08 00, 8543 70 09 00, 8543 70 90 00, 8543 90 00 10, 8544 30 00 10, 8544 42 90 91, 8701 30 00 00, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8703 50 00 00, 8703 70 00 00, 8704 (крiм товарних пiдкатегорiй 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та товарної категорiї 8704 10 90), 8706 00, 8708, 8710 00 00 00, 8803 10 00, 8803 20 00, 8803 30 00, 9001 90 00 90, 9002 19 00 00, 9005 90 00 00, 9013 90 05 00, 9013 90 80 00, 9014 10 00 90, 9014 20 80 90, 9014 80 00 00, 9014 90 00 90, 9015 10 10 00, 9015 80 20 00, 9015 90 00 00, 9620 00 10 90, 9020 00 00 00, 9025, 9026, 9029 10 00 90, 9030 33 20 00, 9030 33 30 00, 9030 84 00 00, 9031 80 80 0, 9032, 9401 20 00 00.

Порядок ввезення та цiльового використання товарiв, зазначених у цiй частинi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Зазначенi у цiй частинi товари не звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

 

 1. Товари, визначенi перелiком товарiв, пiд час ввезення яких на митну територiю України надається вiдстрочення сплати митних платежiв, згiдно з додатком до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2022 р. N 236 “Деякi питання митного оформлення окремих товарiв, що ввозяться на митну територiю України у перiод дiї воєнного стану”

Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2022 р. N 236

ПЕРЕЛIК

товарiв, пiд час ввезення яких на митну територiю України надається вiдстрочення                   сплати митних платежiв

а). Лiкарськi засоби, дозволенi для виробництва i застосування в Українi та внесенi до Державного реєстру лiкарських засобiв.

б). Медичнi вироби, якi внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, i дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю та застосування в України.

в). Продукти харчування:

Код товарiв згiдно з УКТЗЕД

 

Назва товарiв
02 (крiм 0210)

 

М’ясо та їстiвнi субпродукти

 

0302 – 0304 Риба

 

04

 

Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

 

07 Овочi

 

0901

 

Кава

 

0902

 

Чай

 

11 (крiм 1109)

 

Продукцiя борошномельно-круп’яної промисловостi; солод; крохмалi

 

1501 – 1507

 

Жири та олiї
1512

 

Олiя соняшникова

 

1517

 

Маргарин

 

16

 

Готовi харчовi продукти з м’яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних

 

17

 

Цукор i кондитерськi вироби з цукру

 

18

 

Какао та продукти з нього

 

19

 

Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби

 

20

 

Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин

 

 

 

г). Товари, визначенi списком товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, згiдно з додатком до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та товари оборонного призначення вiдповiдно до Закону України “Про обороннi закупiвлi”, кiнцевим отримувачем яких згiдно з умовами договору визначено Мiноборони.

 

д). Товари критичного iмпорту, перелiк яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 “Про перелiк товарiв критичного iмпорту”.

 

 

 1. Товари, визначенi перелiком товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть та якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224

 

 

 

Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

Код згiдно з УКТЗЕД

 

Мiжнародне    непатентоване найменування (назва) лiкарського засобу, назва групи препаратiв та продуктiв для спецiальних    медичних цiлей Форма випуску

 

   Дозування

 

3004

 

Adenosine

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Amiodarone

 

   -“-

 

50 мг/мл по 3 мл

 

3004

 

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

 

   -“-

 

3004

 

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

таблетки, капсули, драже

таблетки, капсули, драже
3004

 

Amoxicillin

 

-“- 250 мг або 500 мг

 

3004

 

Ampicillin

 

ампули, флакони, шприци

 

500 мг або 1000 мг

 

3004

 

Ascorbic acid

 

таблетки, капсули, драже

 

25 мг або 50 мг, або 100 мг

 

3004

 

Atenolol

 

   -“-

 

50 мг

 

3004

 

Atropine

 

ампули, флакони, шприци

 

1 мг/мл, 1 мл

 

3003, 3004

 

Azithromycin

 

порошок для оральної суспензiї

 

3004

 

Azithromycin

 

таблетки, капсули, драже

 

250 мг або 500 мг

 

3004

 

Benzylpenicillin

 

ампули, флакони, шприци

 

500000 або 1000000 ОД (МО)

 

3004

 

Calcium gluconate    -“-

 

100 мг/мл (по

10 мл або 5 мл)

 

3004

 

Ceftriaxone

 

   -“-

 

500 мг або 1 г, або 2 г

 

3004

 

Chlorpromazine

 

таблетки, капсули, драже

 

25 мг

 

3004

 

Dexamethasone

 

ампули, флакони, шприци

 

4 мг/мл, 1мл

 

3004

 

Dexmedetomidine

 

   -“-

 

100 мкг/мл, 2 мл або 4 мл, або 10 мл

 

3004

 

Glucose 5 %

 

3004

 

Doxycycline

 

таблетки, капсули, драже

 

100 мг

 

3004

 

Epinephrine

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Famotidine

 

   -“-

 

20 мг

 

3004

 

Erythromycin таблетки, капсули, драже

 

100 мг

 

3004

 

Furosemid

 

ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 2 мл

 

3004

 

Gentamicin

 

   -“-

 

40 мг/мл, 2мл

 

3004

 

Glyceryl trinitrate

 

таблетки

 

3004

 

Glyceryl trinitrate

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Ibuprofen

 

таблетки, капсули, драже

 

200 мг або 400 мг

 

3004

 

Lidocaine

 

ампули, флакони, шприци

 

20 мг/мл, 2 мл

 

3004

 

Magnesium sulfate

 

   -“-

 

250 мг/мл, 5 мл або 10 мл

 

3004

 

Metoclopramide

 

10 мг

 

3004

 

Metoprolol

 

   -“-

 

1 мг/мл, по 5 мл

 

3004

 

Metronidazole

 

ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери

 

5 мг/мл, по 100 мл

 

3004

3004

 

Metronidazole

Naloxone

 

таблетки

ампули, флакони, шприци

 

250 мг

0,4 мг/мл, по 1 мл

 

3004

 

Norepinephrine

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Nystatin

 

   -“-

 

100 000 МО/мл

 

3004

 

Omeprazole

 

таблетки, капсули, драже

 

20 мг

 

3004

 

Omeprazole

 

ампули, флакони, шприци

 

40 мг

 

3004

 

Ondansetrone

 

   -“-

 

2 мг/мл по 2 мл або 4 мл

 

3004

 

Ondansetrone

 

таблетки, капсули, драже

 

4 мг або 8 мг

 

3003, 3004

 

Сольовi склади для пероральної регiдратацiї

 

порошок для орального розчину

 

3004

 

Paracetamol

 

ампули, флакони, шприци

 

10 мг/мл, 50 мл або 100 мл

 

3004

 

Paracetamol

 

флакон, банка

 

120 мг/5 мл

 

3004

 

Paracetamol

 

таблетки, капсули, драже

 

500 мг

 

3004

 

Phenobarbital

 

   -“-

 

50 мг, 100 мг

 

3004

 

Phenytoin

 

   -“-

 

3004

 

Phenytoin

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Potassium chloride

 

   -“-

 

3004

 

Prednisolone

 

ампули

 

30 мг

 

3004

 

Ranitidine

 

   -“-

 

150 мг

 

3004

 

Ringer’s solution

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Ringer lactate

 

   -“-

 

100 мл, 200 мл,

1000 мл або 500 мл

 

3003, 3004

 

Salbutamol

 

100 мкг/доза

 

3003, 3004

 

Salbutamol

 

небули

 

2,5 мг

 

3004

 

Sodium bicarbonate

 

ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери
3004

 

Sodium chloride 0,9 %

 

3004

 

Sulfamethoxazole / trimethoprim

 

таблетки, капсули, драже

 

400 мг/80 мг

 

3004

 

Thiamine

 

   -“-

 

50 мг

 

3004

 

Tranexamic acid

 

ампули, флакони, шприци

 

50 мг/мл,

100 мг/мл 5 мл,

10 мл

 

3004

 

Sodium chloride    -“-

 

10 мл

 

3004

 

Suxamethonium

 

   -“-

 

20 мг/мл, 2 мл

 

3004

 

Diazepam

 

таблетки, капсули, драже

 

5 мг

 

3004

 

Diazepam ампули, флакони, шприци

 

5 мг/мл, 2 мл

 

3004

 

Fentanyl

 

   -“-

 

3004

 

Haloperidol

 

   -“-

 

5 мг/мл по 1 мл

 

3004

 

Ketamine

 

   -“-

 

2939, 3004

 

Morphine
2933, 2939, 3004

 

Phenobarbital
3004

 

Propofol

 

   -“-

 

10 мг/мл або

20 мг/мл

 

3004

 

Moxifloxacin

 

400 мг

 

3004

 

Linezolid

 

   -“-

 

2 мг/мл по 300 мл

 

3004

3004

 

Fluconazol

Thiopental

 

   -“-

-“-

 

200 мг

0,5 г

 

3004

 

Insulin (short acting)

 

   -“-

 

100 ОД/мл

 

3004

 

Heparin

 

   -“-

 

5000 МО/мл

 

3004

 

Enoxaparin

 

   -“-

 

10.000 анти-Ха МО/мл

 

3003, 3004

 

Ambroxol

 

3004

 

Hydroxychloroquine

 

таблетки

 

200 мг

 

3004

 

Chloroquine

 

таблетки, капсули

 

3004

 

Lopinavir/Ritonavir

 

таблетки, капсули, флакони
3004

 

Tocilizumab

 

ампули, флакони, шприци

 

3004

 

Oseltamivir

 

таблетки, капсули, флакони (пляшки)

 

2934 99 90 00,

3003, 3004

 

Remdesivir

 

3004

 

Favipiravir

 

таблетки, капсули, драже

 

200 мг

 

3004

 

Meropenem

 

ампули, флакони, шприци

 

500 мг, 1000 мг

 

3004

 

Moxifloxacin

 

таблетки, капсули, драже

 

400 мг

 

3004

 

Pipecuronium bromide

 

ампули, флакони

 

4 мг

 

3004

 

Atracurium

 

ампули, флакони

 

10 мг/мл

 

3004

 

Rocuronium bromide

 

флакони

 

10 мг/мл

 

3004

 

Influenza vaccines (вакцина для профiлактики грипу)

 

3004

 

Acetylcysteine

 

таблетки, ампули, порошок для орального розчину

 

100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг

 

3004

 

Tigecycline

 

флакони

 

50 мг

 

3004

 

Sodium oxybate

 

ампули 200 мг/мл

 

3004

 

Fondaparinux

 

шприци

 

2,5 мг / 0,5 мл,

12,5 мг/мл

 

3004

 

Methylprednisolone

 

флакони, таблетки

 

3004

 

розчини для парентерального харчування

 

3004

2106

2202

 

препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)

 

3004

 

Levofloxacin

 

3004

 

Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor

 

3004

 

Cefotaxime

 

3004

 

Cefotaxime, combinations

 

3004

 

Cefepime

 

3002

3004

 

Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)

 

3004

 

Iron preparations (препарати залiза)*

 

 

3004

 

Ceftriaxone, combinations
3004

 

Cefditoren

 

3002

 

Vaccines (вакцини проти гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2).

 

3004

 

Oxygen

 

3004

 

Cefoperazone

 

3004

 

Ceftazidime
3004

 

Molnupiravir

 

таблетки, капсули, драже

 

200 мг, 400 мг, 800 мг

 

3004

 

PF-07321332/ ritonavir

 

таблетки, капсули, драже

 

150 мг / 100 мг, 250    мг / 100 мг

 

3004

 

Ibuprofen

 

3004

 

Bamlanivimab

 

3004

 

Etesevimab

 

3004

 

Casirivimab

 

3004

 

Imdevimab

 

 

* До цiєї групи належать лiкарськi засоби, якi класифiкуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хiмiчним) – B03A.

 

Дезiнфекцiйнi засоби, антисептики та обладнання для проведення дезiнфекцiї, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої    респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

 

Код згiдно з УКТЗЕД

 

Назва товару (основного    компоненту)

 

Форма випуску

 

Вмiст активнодiючої    речовини

 

                                                                             Антисептики
3808

 

Хлоргексидин (Chlorhexidine)

 

розчин

 

0,05 %, 5 % (бiглюконат)
3808

 

Хлоргексидин (Chlorhexidine)

 

гель

 

4 %

 

2208

 

Етанол (Ethanol)

 

розчин

 

70 % (денатурований)

 

3808

 

Повiдон йоду (Povidone iodine)

 

   -“-

 

10 % (еквiвалентно 1 % активного йоду)

 

                                                                Дезiнфекцiйнi засоби

 

22071000 10,

2207 20 00 90

 

Етанол (Ethanol)

 

розчин

 

розчин: 96 %

 

2207, 2208

 

Засiб на спиртовiй основi для протирання рук (Alcohol based hand rub)

 

розчин, що мiстить етанол

 

60-80 %/об’єм

 

3808

 

Засiб на спиртовiй основi для протирання рук (Alcohol based hand rub)

 

розчин, що мiстить iзопропiловий спирт

 

60-80 %/об’єм

 

3808

 

Хлорвмiснi та iншi за способом дiї препарати для дезiнфекцiї поверхонь, матерiалiв, обладнання (Chlorine base compound)

 

порошки, таблетки, гранули, концентрати

 

0,1 % активного хлору для розчину

 

3808

 

Хлороксиленол (Chloroxylenol)

 

розчин

 

4,8 %

 

2207, 3808

 

Спиртовмiсний антисептик для рук кишеньковий

 

3808

 

Дезiнфiкуючий засiб для обробки поверхонь

 

3808 Дезiнфiкуючий засiб для обробки рук i шкiри

 

3401, 3402

 

Мийно-дезiнфiкуючий (дезiнфiкуючий) засiб для прання

 

3808

 

Дезiнфiкуючий засiб для iнструментiв та обладнання
8419, 8424, 8479, 8516, 8539 49 00 00, 9018

 

Обладнання для проведення дезiнфекцiї хiмiчним, механiчним, фiзичним, бiологiчним та комбiнованим методами

 

 

 

Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19,             спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

 

Код згiдно з УКТЗЕД

 

 

Назва товару (медичного виробу)
9019 20 00 00 Апарат штучної вентиляцiї легень

 

9019 20 00 00

 

Неiнвазивна система вентиляцiї (BIPAP / CPAP)

 

8414

 

Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури

 

9018

 

Система монiторингу фiзiологiчних показникiв (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрiя)

 

9018

 

Електровiдсмоктувач (трахеальна система всмоктування)

 

8413,

9018 90 84 00

 

Дозатор лiкувальних речовин

 

8414,

9018 90 84 00

 

Настiнний дозатор кисню iз зволожувачами

 

9018

 

Фiброоптичний iнтубацiйний стилет

 

9018

 

Набiр для конiкотомiї

 

9018

 

Ларингоскоп (в тому числi з набором клинкiв)

 

9018

 

Отоскоп, офтальмоскоп

 

8413, 9018

 

Насос шприцевий

 

8418

 

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання

 

8419 20 00 00

 

Стерилiзатор медичний, хiрургiчний

 

8413,

9018 90 84 00

 

Iнфузомат

 

9018

 

Вiдеоларингоскоп

 

9027

 

Капнограф/капнометр

 

9018

 

Спiрометр

 

9018

 

Пульсоксиметр

 

9019 20 00 00

 

Кисневий концентратор

 

9018 20 00 00

 

Бактерицидний опромiнювач

 

9019

 

Протипролежневий матрац

 

9402 90 00 00,

9403

 

 

Функцiональне лiжко

 

9402 90 00 00 Каталка

 

9018 90 20 00

 

Фiбробронхоскоп

 

9019 20 00 00

 

Мiшок ручної вентиляцiї легень (типу Амбу)

 

9022

 

Апарат рентгенiвський дiагностичний пересувний

 

9027

 

Газоаналiзатор кровi з можливiстю визначення електролiтiв, глюкози та лактату

 

8421 19

 

Центрифуга

 

3920, 3921, 3926

 

Термоковдра

 

9018 90 84 00

 

Помпа для безперервного зондового годування

 

9022 12 00 00

 

Томографи комп’ютернi

 

9018 90 20 00

 

Вiдеобронхоскоп

 

9022

 

Апарат рентгенiвський дiагностичний

 

9018 11 00 00

 

Електрокардiограф портативний

 

9018 90 84 00

 

Дефiбрилятор

 

9018 12 00 00

 

Апарат УЗД з набором датчикiв

 

8414,

9018 90 84 00

 

Зволожувач дихальних сумiшей без пiдiгрiву

 

                                                      Засоби iндивiдуального захисту*
6505 00

 

Шапочка медична одноразова

 

6307 90 98 00

 

Медична маска**, респiратор FFP2 або FFP3, маски, неоснащенi змiнними фiльтрами

 

3926 20 00 00,

4818 50 00 00,

6210 10 92 00,

6210 10 98 00

 

Халат iзоляцiйний медичний одноразовий***

 

3926 20 00 00,

4818 50 00 00,

6210 10 92 00,

6210 10 98 00

 

Костюм бiологiчного захисту/комбiнезон***

 

3926 20 00 00,

6210 10 92 00,

6210 10 98 00

 

Водонепроникнi лабораторнi костюми

 

3926 20 00 00,

4015

 

Рукавички медичнi стерильнi або нестерильнi

 

4015

 

Рукавички нiтриловi

 

4015

 

Рукавички латекснi неопудренi

 

6116

 

Кольчужнi (кевларовi) рукавички (рукавички пiдвищеного ризику)

 

3926 90 97 90,

9020 00 00 00

 

Повнолицьова маска/напiвмаска

 

3926 90 97 90,

9004 90 90 00

 

Захисний щиток

 

9004 90 10 00

 

Захиснi окуляри

 

9020 00 00 00

 

Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами

 

3926 20 00 00,

6211 42 10 00,

6211 43 10 00

 

Фартух медичний

 

3926 20 00 00

 

Бахiли одноразовi

 

4015 90 00 00

 

Гумовi чоботи

 

4015 90 00 00,

6211 42 10 00,

6211 43 10 00

 

Прогумований водонепроникний медичний фартух

 

3005 90 31 00

 

Медична марля

 

9020 00 00 00

 

Захисна напiвмаска

 

8421 39 20 00

 

Фiльтри для повнолицьових та напiвмасок

 

9018, 9406

 

Карантиннi бокси з дезiнфекцiйною кабiною

 

9402 90 00 00

 

Ношi закритого типу для перевезення хворого

 

3926 20 00 00,

4818 50 00 00,

6210 10 92 00,

6210 10 98 00

 

Халат iзоляцiйний медичний багаторазовий

 

* Пiдроздiл зазначається для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть лише для операцiй з постачання на митнiй територiї України

** До позицiї “медична маска” додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.

*** До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.

 

                                                     Медичнi вироби для скринiнгу хворих

 

9025

 

Пiрометр (iнфрачервоний термометр)

 

9018 19 10 00

 

Портативна медична дiагностична система для збору iнформацiї про фiзiологiчнi параметри органiзму пацiєнта (температура, спiрометрiя, АТ, пульсоксиметрiя, ЕКГ), її зберiгання та передачi до хмарного сервiсу для аналiзу та використання, у тому числi у телемедичних консультацiях

 

9022, 8471, 9030

 

Цифровий плоскопанельний детектор та вiдцифровувач рентгензнiмкiв

 

Розхiднi матерiали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичнi вироби                для вакцинацiї вiд COVID-19

 

9018

 

Набори / комплекти для катетеризацiї центральної вени

 

9018

 

Обладнання для контролю центрального венозного тиску

 

3926, 9018

 

Набiр для дренування плевральної порожнини

 

9020 00 00 00

 

Маска дихальна

 

9019 20 00 00,

9020 00 00 00

 

Маска киснева з резервуаром нереверсивна

 

3926, 9018, 9019

 

Контур дихальний одноразового використання для апаратiв штучної вентеляцiї легень

 

9018 39 00 00

 

Катетери аспiрацiйнi з вакуумним контролем (одноразового використання)

 

3926, 9018, 9019

 

Повiтропровiд ротовий та носоглотковий (одноразового використання)

 

3926, 9018, 9019

 

Трубки ендотрахеальнi

 

3926, 9018, 9019

 

Трубки ларингеальнi

 

3926, 9018, 9019

 

Фiксатор дихальної трубки з протизакусувачем

 

3926, 9018, 9019

 

З’єднувач подовжувальний iнтубацiйної трубки та дихального контуру одноразового використання

 

8421 39 20 00

 

Фiльтр дихальний з тепло-вологообмiнником одноразового використання

 

3926,

9018 39 00 00

 

Назальнi канюлi одноразового використання

 

3926, 9018

 

Назо-гастральний/дуоденальний зонд

 

9018

 

Венозний катетер периферичний

 

9018

 

Набiр для катетеризацiї сечового мiхура

 

3923, 3926, 7010

 

Ємностi стерильнi для вiдбору бiологiчного матерiалу

 

9018 31

 

Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразовi, стерильнi)

 

9018 90 50 00

 

Системи для переливання iнфузiйних розчинiв (тип ПР/ПК)

 

2804 40 00 00

 

Кисень газоподiбний, в балонах для кисневої пiдтримки пацiєнтiв
2804 40 00 00

 

Кисень газоподiбний для кисневої пiдтримки пацiєнтiв

 

3926 90 97 90

 

Сечоприймач одноразовий

 

3926, 9018

 

Подовжувач до iнфузiйних насосiв
2804 40 00 00

 

Кисень рiдкий для кисневої пiдтримки пацiєнтiв

 

3926, 9018, 9019

 

Конектор швидкого з’єднання з медичними газами

 

9019 20 00 00

 

Мiшок для дихального контуру, одноразового застосування (мiшок дихальний одноразовий)

 

3923, 3926, 7010

 

Контейнер для збору (утилiзацiї) медичних вiдходiв

 

9018 31

 

Шприци iн’єкцiйнi стерильнi Медичнi вироби, лабораторне обладнання, розхiднi матерiали, реагенти для лабораторних  дослiджень

 

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19)

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Швидкi (експрес) тести для дiагностики грипу А та В та iнших респiраторних iнфекцiй

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19

 

3002, 3006,             3822 00 00 00

 

 

Картридж Xpert® SARS-CoV-2 (або еквiвалент)

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК iз зразкiв клiтин та тканин

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для екстракцiї РНК iз зразкiв клiтин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для виявлення РНК коронавiрусу 2019-nCoV методом ПЛР

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК / ДНК з клiтин периферичної кровi, лiквору, амнiотичної рiдини, мазкiв з носа, зiву, слини, для подальшого аналiзу методом зворотної транскрипцiї та ПЛР

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для екстракцiї РНК / ДНК методом афiнної сорбцiї на частинках силикагеля з бiологiчних матерiалiв, мазкiв i змивiв з респiраторного тракту, кон’юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матерiалу, сечi, фекалiй, слини, блювотних мас, клiщiв, комарiв, культури мiкроорганiзмiв, зразкiв води

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для виявлення збудникiв ГРВI людини (зокрема РНК респiраторносiнцiтiального вiрусу, метапневмовiрусу, вiрусiв парагрипу 1, 2, 3 i 4 типiв, коронавiрусiв, риновiрусiв, ДНК аденовiрусiв груп B, C i E i бокавiрусу) методом ПЛР з гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для одностадiйної зворотної транскрипцiї зразкiв РНК з подальшою амплiфiкацiєю отриманої кДНК iз специфiчними праймерами та зондами для виявлення дослiдних РНК послiдовностей
3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для проведення двоетапної зворотної транскрипцiї кiлькiсної ПЛР у режимi реального часу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр допомiжних реагентiв для проведення ПЛР у режимi реального часу, що мiстить хот-старт iTaq ДНК-полiмеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрацiї

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусу грипу A/H1 (pdm09), А(Н3) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусiв грипу А (Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для отримання кДНК на матрицi РНК

 

3926

 

Накiнечники 0,1-10 мкл, 100 мкл, 20-200 мкл, 1000 мкл (з фiльтром)

 

3926

 

Накiнечники стерильнi для ПЛР для автоматичних пiпеток (дозаторiв) з фiльтром в штативах

 

3923

 

Пробiрки типу “еппендорф” iз застiбкою для ПЛР

 

3923

 

Прозорi пробiрки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою

 

3923

 

Крiопробiрки 2,0 мл, стерильнi

 

3923, 4819

 

Пакет для автоклавування

 

3923

 

Пакети пластиковi iз застiбкою для упаковки

 

3926

 

Планшет полiстироловий для ПЛР

 

3919

 

Клейка плiвка для планшетiв ПЛР

 

3821 00 00,

9018

 

Набiр для вiдбору матерiалу: тампон дакроновий, пробiрка з транспортним середовищем

 

3923 10 00 00,

4202

 

Термоконтейнер з термоелементами

 

3926

 

Контейнер-штатив для зберiгання проб (пробiрки на 1,5-2,0 мл, 4,8-5,0 мл)

 

9027

 

Аналiзатори полiмеразної ланцюгової реакцiї (ПЛР) для виявлення РНК вiрусу COVID-19

 

8419, 9027

 

Автоматизованi портативнi системи виявлення нуклеїнових кислот

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Дiагностичнi набори для визначення РНК вiрусу COVID-19 для систем ПЛР

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Дiагностичнi набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавiрусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналiз)

 

8419 20 00 00

 

Стерилiзатор паровий спецiалiзований для знезараження бiологiчно небезпечних медичних вiдходiв (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)

 

9027 80

 

Станцiя автоматична для екстракцiї рибонуклеїнової кислоти

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgA антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення сумарного IgM та IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня прокальцитонiну

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня Д-димеру

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для якiсного виявлення сумарного IgM та IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у бiологiчному матерiалi з порожнини носа людини

 

3002, 3006,

3822 00 00 00

 

Набiр реагентiв для проведення ГОIР для одночасного виявлення збудникiв респiраторних iнфекцiй (SARS-CoV-2, грип А (НI, НЗ), В та респiраторнi вiруси)

 

9027

 

Флуоресцентний iмунохроматографiчний аналiзатор

 

                                                                              Медичнi вироби
9018, 8413

 

Вiдсмоктувач хiрургiчний (аспiратор)

 

8413,

9018 90 84 00

 

Дозатор одноканальний

Дозатор багатоканальний

 

3926

 

Штатив-робоче мiсце для мiкропробiрок на 0,2 мл для пробiрок типу “еппендорф”

 

                                                                      Лабораторне обладнання
8414, 9403

 

Шафа (або бокс) бiобезпеки (I, II, III клас бiобезпеки)

 

8414, 9403

 

ПЛР-бокс

 

8419

 

Амплiфiкатор у реальному часi

 

8421

 

Центрифуга з охолодженням (ультрашвидкiсна)

 

8479

 

Вортекс

 

8419

 

Термостат лабораторний

 

8419

 

Автоклав

 

8418

 

Низькотемпературна морозильна камера (-80° С)

 

8418

 

Холодильник лабораторний з морозильною камерою

 

8419

 

Аквадистилятор

 

8419

 

Термостат типу Dry-block

 

8479

 

Термошейкер

 

3822 00 00 00,

9027

 

Комплект обладнання для проведення дослiджень методом IФА

 

8418

 

Морозильна камера (-20° С)

 

8419

 

Секвенатор нуклеїнових кислот

 

                                    Медичнi вироби (розхiднi матерiали) для патологоанатомiчних вiддiлень
9018

 

Секцiйний набiр iнструментiв

 

3923

 

Одноразовi стерильнi полiпропiленовi крiофлакони з гвинтовими кришками

 

8421

 

Портативнi рециркулятори з НЕРА-фiльтром (об’єм повiтря, що проходить через прилад, не менше 300 м3/год)

 

3923

 

Непромокальний герметичний пакет-мiшок

 

3923, 4819

 

Пакети для утилiзацiї медичних вiдходiв

 

3923

 

Мiшки бiобезпеки

 

Транспортнi засоби для закладiв охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та             санiтарної авiацiї (авiацiйної медицини)

 

8703

 

Спецiалiзований санiтарний автомобiль екстреної (швидкої) медичної допомоги

 

8704 21 91 00

 

Новi моторнi транспортнi засоби, що використовуються як база (шасi) для виготовлення спецiалiзованого санiтарного автомобiля екстреної (швидкої) медичної допомоги*

 

     *Для вiднесення моторних транспортних засобiв, що класифiкуються за кодом 8704 21 91 00 згiдно з УКТЗЕД, до товарiв, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, та якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита, повинно бути подано:

документ, який пiдтверджує зобов’язання пiдприємства щодо застосування ввезеного транспортного засобу, що класифiкується за кодом 8704 21 91 00 згiдно з УКТЗЕД, для використання як база (шасi) для виготовлення спецiалiзованого санiтарного автомобiля екстреної (швидкої) медичної допомоги, погоджений з МОЗ;

сертифiкат, що пiдтверджує, що система управлiння якiстю на виробництвi вiдповiдає вимогам ДСТУ EN ISO 13485:2018 “Медичнi вироби. Система управлiння якiстю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)”. Контроль за цiльовим використанням транспортних засобiв, що класифiкуються за кодом 8704 21 91 00 згiдно з УКТЗЕД, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, та якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита, здiйснюється в межах компетенцiї Держмитслужбою та ДПС.

 

Системи постачання медичних газiв, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

 

8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

 

система киснепостачання

 

8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

 

киснева станцiя

 

8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

 

кисневий генератор та/або компресор

 

8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

 

рампа киснева

 

8414, 9019 20 00 00

9020 00 00 00

 

редуктор кисневий

 

7311 00

 

Ємностi для стиснених або скраплених газiв

 

                                                                         Iнше

 

8501, 8502

 

система безперебiйного електроживлення

 

8421 21 00 00

 

Обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення води

 

8502

 

Електрогенераторнi установки

 

8504

 

Трансформатори (крiм товарiв цивiльної авiацiї), iнвертори

 

8507 60 00 00

 

Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми. Лiтiй-iоннi

 

8535

 

Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз’єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання), для напруги понад 1000 В

 

8536

 

Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання), для напруги не бiльш як 1000 В;

з’єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв

 

8537

 

Пульти, панелi, розподiльнi щити

 

8546

 

Iзолятори

 

2710 19 93 00

 

Електроiзоляцiйнi масла

 

3501 90 10 00

 

Казеїновi клеї

 

3914 00 00 00

 

Iонообмiннi смоли

 

3917 40 00 90

 

Фiтiнги

 

4804 31 51 00

 

Крафт-папiр iзоляцiйний електротехнiчний

 

5911 90 99 90

 

Полотно мембранне

 

7020 00 80 00

 

Скляна iзолююча деталь (без металевих, керамiчних та iнших частин), що призначена для виготовлення скляних пiдвiсних iзоляторiв для лiнiйних електропередач

 

7225 11 00 00

 

Прокат iз електротехнiчної сталi

 

7318 24 00 90

 

Шплiнти

 

7325 10 00 00

 

Частини електричних скляних iзоляторiв (шапка iзолятора)

 

7326 90 94 90

 

Шплiнти штампованi, виготовленi з чорних металiв

 

7605 11 00 00

 

Дрiт алюмiнiєвий

 

7607

 

Фольга алюмiнiєва, що призначена для промислового використання

 

8407 90 10 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня, iншi двигуни з робочим об’ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3

 

8407 90 80 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня, iншi двигуни потужнiстю не бiльш як 10 кВт

 

8407 90 90 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня, iншi двигуни потужнiстю понад 10 кВт

 

8408 90 41 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю не бiльш як 15 кВт

 

8408 90 43 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт

 

8408 90 45 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт

 

8408 90 47 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт

 

8408 90 61 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт

 

8408 90 65 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт

 

8408 90 67 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт

 

8408 90 81 00

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт

 

8408 90 85 90

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 1000 кВт, але не бiльш як 5000 кВт, iншi

 

8408 90 89 90

 

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), iншi двигуни, новi, потужнiстю понад 5000 кВт, iншi

 

8421 99 90 00

 

Частини обладнання та пристроїв для фiльтрування або очищення рiдини

 

8481 80 59 00

 

Клапани управлiння контролю очищення води

 

8501 61 80 90

 

Генератори змiнного струму (синхроннi генератори), потужнiстю понад 7,5 кВ·А, але не бiльш як 75 кВ·А, iншi

 

8501 62 00 90

 

Генератори змiнного струму (синхроннi генератори), потужнiстю понад 75 кВ·А, але не бiльш як 375 кВ·А, iншi

 

8501 63 00 90

 

Генератори змiнного струму (синхроннi генератори), потужнiстю понад 375 кВ·А, але не бiльш як 750 кВ·А, iншi

 

8501 64 00 00

 

Генератори змiнного струму (синхроннi генератори), потужнiстю понад 750 кВ·А

 

8503 00

 

Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502

 

8504 90

 

Частини до трансформаторiв

 

8517 62 00 00

8517 69 90 00

8517 70 00 90

 

Cистеми для забезпечення супутникового доступу до Iнтернету

 

8547 90 00 00

 

Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з’єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю, (крiм арматури iзолювальної керамiчної та пластмасової), iнша

 

9014 80 00 00

 

Навiгацiйнi прилади та iнструменти

 

9025 19 80 98

 

Термометри

 

 

Обладнання для виробництва вакцин та лiкарських засобiв, необхiдних для    здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної       хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2*

 

Код згiдно з УКТЗЕД

 

Назва обладнання
8422 20 00 00

 

Обладнання для миття або сушiння флаконiв та ампул

 

8422 30 00 99

 

Лiнiя для наповнення та закупорювання флаконiв з антибiотиками в комплектi:

– роторна машина мийки;

– тунель депiрогенацiї;

– машина розсипки, закупорювання, закатки

 

8422 30 00 99

 

Лiнiя для наповнення одноразових шприцiв вакцинами, iншими лiкарськими засобами та їх закупорювання в комплектi:

– система для ручного розрiзання пакетiв;

– автомат для наповнення та закупорювання шприцiв

 

8422 30 00 99

 

Етикетувальний автомат для наклеювання етикеток на флакони та ампули

 

8422 30 00 99

 

Обладнання для наповнення лiкарських засобiв в ампули, флакони, стрип-монодози, туби, капсули та iншi лiкарськi форми

 

8422 30 00 99

 

Лiнiя дозування, наповнення та запайки для густих пастоподiбних продуктiв

 

8422 30 00 99

 

Машини для закатування флаконiв ковпачками

 

8422 40 00 90

 

Лiнiя пакування флаконiв, ампул з антибiотиками в комплектi:

– моноблок для термоформування блiстерiв, укладення флаконiв, ампул в блiстер та їх подальшого пакування в пачки;

– етикетувальний автомат для нанесення етикеток контролю вiдкриття на пачку

 

8422 40 00 90

 

Лiнiя iнспекцiї одноразових шприцiв, їх етикетування та подальшого пакування в блiстери та пачки в комплектi:

– машина для вилучення шприцiв з гнiзда;

– автоматична iнспекцiйна машина;

– машина для вставки штока та етикетування;

– машина для термоформування блiстерiв;

– картонажний автомат;

– етикетувальний автомат для нанесення вiньєтки чи етикеток контролю вiдкриття на пачку;

– напiвавтомат групового пакування;

– транспортний конвеєр для шприцiв

 

8422 40 00 90

 

Обладнання для термоформування блiстерiв, їх наповнення лiкарськими засобами рiзних форм (таблетки, капсули, ампули, флакони тощо) та пакування наповнених блiстерiв у пачки

 

8419 20 00 00

 

Стерилiзатор

 

8419 20 00 00

 

Стерилiзацiйний тунель

 

8415 83 00 90

 

Установки для вентиляцiї та кондицiонування повiтря на виробництвi лiкарських засобiв

 

8418 69 00 90

 

Холодильне обладнання (холодильна машина в комплектi з приладдям)

 

8419 40 00 00

 

Апарати дистиляцiйнi (дистилятор, установка отримання чистого пару)

 

8419 50 80 00

 

Сухий охолоджувач в комплектi з приладдям

 

8479 82 00 00

 

Механiчнi пристрої для змiшування та перемiшування (привiд для перемiшування, одноразовий контейнер для змiшування, палетанк)

 

3917 40 00 90

 

Вироби з пластмаси – фiтiнги, з’єднання з пластмаси (стерильний конектор)

 

9031 80 20 20

9031 49 90 00

 

Iнспекцiйна машина флаконiв, ампул для контролю геометричних параметрiв, зовнiшнього вигляду, стороннiх включень та герметичностi

 

9027 50 00 00

 

Апаратура для онлайн-монiторiнгу мiкробiологiчної чистоти

 

9027 50 00 00 Апаратура для онлайн-монiторiнгу часток

 

8415 10 10 00

 

Установка пiдготовки осушеного повiтря iз системою автоматики та системою охолодження

 

8415 82 00 10

 

Установки для вентиляцiї та кондицiонування повiтря з вмонтованою холодильною установкою (компресорно-конденсаторнi блоки)

 

8421 21 00 00

 

Обладнання для пiдготовки води очищеної (установки зворотного осмосу)

 

8479 89 97 30

 

Машина для таблетування (таблет-прес)

 

8479 89 97 30

 

Обладнання для гранулювання лiкарських засобiв

 

8479 89 97 30

 

Обладнання для сушiння лiкарських засобiв

 

8479 89 97 50

 

Машини для нанесення покриття на гранули, таблетки

 

8479 89 97 30

 

Обладнання для виробництва м’яких желатинових капсул

 

8419 39 00 90

 

Обладнання для сушки м’якої желатинової капсули

 

8479 82 00 00

 

Реактор-гомогенiзатор

 

8479 82 00 00

 

Обладнання для змiшування лiкарських засобiв (змiшувач-гранулятор)

 

8479 82 00 00 Обладнання для просiювання лiкарських засобiв

 

7310 10 00 00,

8419 89 98 00,

8479 82 00 00

 

Ємнiсне обладнання (реактори, збiрники, мiрники, палетанк)

 

8422 20 00 00

 

Обладнання для миття форматних частин фасувального автомата, що контактують з антибiотиками

 

8414 80 75 00

 

Обладнання пiдготовки стисненого повiтря фармацевтичної якостi для забезпечення роботи обладнання дозування антибiотикiв у флакони

 

8418 69 00 90

 

Обладнання для забезпечення охолодження машини дозування антибiотикiв у флакони

 

8421 39 25 00

8421 39 85 90

 

Обладнання для генерацiї азоту фармацевтичної якостi для дозування у флакони з антибiотиками

____________

 

 

 

* Контроль за цiльовим використанням товарiв, зазначених у роздiлi “Обладнання для виробництва вакцин та лiкарських засобiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2”, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, здiйснюється МОЗ.

 

Обладнання для забезпечення “холодового ланцюга” та вимог iнфекцiйного контролю                в закладах охорони здоров’я*

Код згiдно з УКТЗЕД

 

            Назва обладнання

 

8419 20 00 00

 

Стерилiзатор лабораторний

 

8418

 

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, окрiм побутових

 

9025

 

Пристрiй контролю температури холодильного обладнання

 

8418 99 90 90

 

Iншi частини холодильного та морозильного обладнання

 

 

____________

* Закупiвля обладнання для забезпечення “холодового ланцюга” та вимог iнфекцiйного контролю в закладах охорони здоров’я здiйснюється МОЗ за кошти спецiального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою 2301610 “Полiпшення охорони здоров’я на службi у людей”.

____________

Примiтки.

 1. Коди згiдно з УКТЗЕД наводяться у цьому перелiку довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та вiд сплати ввiзного мита товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв назвi товару (медичного виробу, основного компонента), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарського засобу, якi зазначенi в перелiку.
 2. Для цiлей цього перелiку:

1) медичнi вироби означають медичнi вироби, активнi медичнi вироби у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048);

2) термiн “засоби iндивiдуального захисту” вживається у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216), або Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046).

 1. Для вiднесення товарiв, зазначених у роздiлi “Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2” (крiм товарiв, включених до пiдроздiлу “Iнше”, за винятком системи безперебiйного електроживлення), до товарiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування на додану вартiсть, повинно бути:

подано декларацiю про вiдповiднiсть та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровiднi документи, якщо такi документи передбаченi вiдповiдним технiчним регламентом, знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216); або

подано повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров’я про введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв (медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують), стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, або повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв.

 

 1. Товари, опис та коди згiдно з УКТЗЕД яких визначенi пунктами 921, 923 роздiлу XXI “Прикiнцевi та перехiднi положення” Митного кодексу України.

 

921.Тимчасово, на перiод дiї воєнного стану в Українi, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 2102-IX, але не бiльше нiж до 1 травня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом товари, що ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу пiдприємствами або громадянами, у тому числi перемiщуються (пересилаються) на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, що класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД:

2710 19 93 00, 3914 00 00 00, 7020 00 80 00, 7225 11 00 00, 7325 10 00 00, 7605 11 00 00, 7607 (тiльки для промислового використання), 8407 90 10 00, 8407 90 80 00, 8407 90 90 00, 8408 90 41 00, 8408 90 43 00, 8408 90 45 00, 8408 90 47 00, 8408 90 61 00, 8408 90 65 00, 8408 90 67 00, 8408 90 81 00, 8408 90 85 90, 8408 90 89 90, 8421 21 00 00, 8421 99 90 00, 8481 80 59 00, 8501 61 80 90, 8501 62 00 90, 8501 63 00 90, 8501 64 00 00, 8502 (електрогенераторнi установки), 8503 00, 8504 (трансформатори, частини трансформаторiв, iнвертори, крiм 8504 21 00 00, 8504 22 10 00, 8504 22 90 00, 8504 23 00 00, 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 50 95 90, та товарiв цивiльної авiацiї), 8507 20 (крiм товарiв цивiльної авiацiї), 8507 30, 8507 40 00 00, 8507 50 00 00, 8507 60 00 00, 8507 80 00 00, 8507 90 (крiм товарiв цивiльної авiацiї), 8517 62 00 00, 8517 69 90 00, 8517 70 00 90, 8535, 8536, 8537, 8546, 8547 90 00 00, 9014 80 00 00, 9025 19 80 98.

 1. 923. Тимчасово, на перiод дiї воєнного стану в Українi, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 2102-IX, але не бiльше нiж до 1 травня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом товари, що безоплатно надаються Енергетичним спiвтовариством як допомога на користь суб’єктiв господарювання, що мають лiцензiї на окремi види господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї (виробництво електричної енергiї, передача електричної енергiї, розподiл електричної енергiї), та ввозяться такими суб’єктами на митну територiю України для цiлей вiдновлення та ремонту iнфраструктури таких пiдприємств за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в паливно-енергетичному комплексi, що класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД:

4015 (крiм 4015 11 00 00), 6401, 7325 (крiм 7325 91 00 00), 7413 00 00 00, 7614, 8311, 8411 81 00 00 – 8411 82 80 00, 8411 99 00 00, 8479 81 00 00, 8501, 8502, 8504, 8507, 8515, 8535, 8536, 8537, 8538, 8544, 8546, 8547, 9027 (крiм 9027 90 10 00), 9028 30, 9028 90 10 00.

 

 1. Товари, опис та коди згiдно з УКТЗЕД яких визначенi пунктом 922 роздiлу XXI “Прикiнцевi та перехiднi положення” Митного кодексу України.
 2. 922. Установити, що на перiод дiї воєнного стану в Українi, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Українi” вiд 24 лютого 2022 року N 2102-IX, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом товари (крiм товарiв, що класифiкуються за товарними позицiями 2203 – 2208, 2401 – 2403 та кодами 2103 90 30 00, 2106 90, 3824 99 96 20 згiдно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територiю України громадськими об’єднаннями та/або благодiйними органiзацiями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матерiальної або iнших видiв компенсацiї) передачi такими особами Збройним Силам України та добровольчим формуванням територiальних громад, Нацiональнiй гвардiї України, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, iншим утвореним вiдповiдно до законiв України вiйськовим формуванням, їх з’єднанням, вiйськовим частинам, пiдроздiлам.

Пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення зазначених у цьому пунктi товарiв здiйснюються у першочерговому порядку.

Плата за виконання митних формальностей щодо таких товарiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, не справляється.

Декларування зазначених у цьому пунктi товарiв може здiйснюватися шляхом подання попередньої митної декларацiї, яка мiстить всю необхiдну iнформацiю для випуску товарiв вiдповiдно до частини п’ятої статтi 259 цього Кодексу. При цьому доставка та пред’явлення цих товарiв митному органу, яким оформлена така попередня митна декларацiя, не є обов’язковими.

Товари, зазначенi у цьому пунктi, якi були звiльненi вiд оподаткування ввiзним митом пiд час ввезення на митну територiю України, мають бути переданi отримувачам, зазначеним у цьому пунктi, не пiзнiше 45 календарних днiв з дня завершення митного оформлення таких товарiв, а в разi якщо щодо таких товарiв пiсля завершення їх митного оформлення здiйснювалося на територiї України пiдтверджене документально технiчне обслуговування та/або ремонт – не пiзнiше 90 календарних днiв з дня завершення їх митного оформлення.

Порушення строку, визначеного цим пунктом, або нецiльове використання зазначених товарiв тягне за собою виникнення обов’язку iз сплати ввiзного мита та пенi у строки та порядку, визначенi цим Кодексом.

Положення пунктiв 921 та 922 не застосовуються до товарiв, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, та/або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.