Корисна інформація для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та приватних осіб, що займаються перевезенням  товарів на теріторію України.

  1. Необхідні документи для юридичних осіб та ФОП для митного оформлення імпорту товарів
  2. Перелік можливих дозвільних документів для митного оформлення в залежності від виду товару.
  3. Документи, необхідні для оформлення експорту для юридичних осіб та ФОП
  4. Особливості ввозу товарів приватними особами на теріторію України
  5. ПЕРЕЛIК окремих товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення    територiєю України транзитом здiйснюється без надання митним органа забезпечення сплати митних платежiв